*Voorwaarden vereniging

Je hebt besloten lid te worden van Vekabo Nederland. Het bestuur van Vekabo Nederland heet je van harte welkom binnen de vereniging. 

Als lid van Vekabo: 

  • Heb je toegang tot alle ledendiensten van Vekabo; 
  • Staat je bedrijf vermeld op de website van Vekabo: www.InhetGroen.nl; 
  • Kun je adverteren met je eigen accommodatie(s) op de In het Groen website 
  • Ontvang je alle leden-nieuwsbrieven (12 x per jaar) en gasten-nieuwsbrieven van Vekabo (12 x per jaar); 
  • Heb je tijdens de algemene ledenvergadering stemrecht; 
  • Voldoet je bedrijf aan de kwaliteitseisen zoals opgesteld door Vekabo:
  • Controleer je jaarlijks je accommodatiegegevens aan de hand van de kwaliteitslijst. Eventuele wijzigingen geef je door aan Vekabo via secretariaat@vekabo.nl. Op basis hiervan wordt de vermelding op de In het Groen website aangepast en contributie opnieuw vastgesteld; 
  • Zet je je in om de naam en het logo van In het Groen actief uit te dragen. Zoals met een vlag en/of -bord bij je bedrijf en/of met het logo op je bedrijfswebsite en -folders. 

Indien tijdens een externe controle blijkt dat je bedrijf niet voldoet aan de basiskwaliteitseisen, wordt met je een redelijke termijn afgesproken waarin je actie kunt ondernemen. Voldoe je daarna nog niet aan de afgesproken Vekabo-kwaliteitseisen, dan kun je helaas géén lid meer blijven van de vereniging. Wanneer je bedrijf de vereniging Vekabo verlaat, stopt ook het recht en de verplichting de naam Vekabo en In het Groen te voeren. Bij geschillen wordt de interne klachtenprocedure gevolgd. Deze is voor leden te lezen in het Huishoudelijk Reglement op het intranet-deel ‘Mijn Vekabo’ van de In het Groen website. 

Beëindiging van het lidmaatschap 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Dit gebeurt door een schriftelijke kennisgeving (e-mail volstaat), welke vóór 1 oktober in het voorafgaande jaar in het bezit van het verenigingsbureau moet zijn. Vekabo is verplicht de ontvangst binnen 14 dagen te bevestigen. Indien de opzegging niet tijdig is ontvangen, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 

Vekabo_beginjaren.png
Voor en door leden

Over de vereniging Vekabo

Vekabo_logoVekabo is ruim veertig jaar geleden opgericht door een groep samenwerkende kampeerboeren in Zeeland. Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot een landelijke niveau met meer dan 600 aangesloten bedrijven. Variërend van kleine campings en Bed & Breakfasts tot vakantiehuizen en groepsaccommodaties. Allen gelegen In het Groen, op het platteland of bij de boer.

In het Groen is veel meer dan een promotieplatform. Zo komen we als vereniging op voor de belangen van onze leden.
Voorzitter Ellen Kok-Hendriks