Disclaimer

Definities

  • Bezoeker: iedereen die de site van In het Groen bezoekt of van (een deel van) de informatie op de site van In het Groen gebruik maakt, inclusief leden van Vekabo | In het Groen.
  • Informatie: alle gegevens, aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, bestanden en andere inhoud die zich op de site van In het Groen bevindt.
  • In het Groen is een website van Vekabo Nederland, statutair gevestigd in Den Haag, Nederland.
    In het Groen site: alle pagina’s van de site van In het Groen, in welke taal dan ook.
  • Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden zoals hieronder zijn vermeld.

Toepasselijkheid

  • Deze gebruiksvoorwaarden (disclaimer) zijn van toepassing op het bezoek van de In het Groen site en het gebruik van de informatie. Als bezoeker aan (de pagina’s van) deze site aanvaardt je de toepassing van deze voorwaarden.
  • Vekabo Nederland heeft het recht de gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen.

Eigendom

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Vekabo Nederland. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vekabo Nederland. De toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie is door Vekabo Nederland met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site is gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Vekabo Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Deze site bevat (hyper)links die naar websites buiten het domein van In het Groen leiden. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat u de website van In het Groen. Hoewel Vekabo Nederland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan Vekabo Nederland niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites wordt daarom door Vekabo Nederland afgewezen.

Wijzigingen

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Vekabo Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.